Fact sheet 2012

Een goed jaar voor Natuurmonumenten

In 2012 beheerde Natuurmonumenten 104.045 hectare natuur in 355 natuur- en cultuurlandschappen met 3.200 bouwwerken, waarvan 470 rijksmonumenten.

65.000 kinderen van OERRR

Boven verwachting was de belangstelling voor ons kinderinitiatief OERRR. Eind vorig jaar hadden liefst 65.000 ouders hun kinderen hiervoor aangemeld. Natuurmonumenten kon het jaar afsluiten met 732.000 leden en donateurs. Dat was voor het eerst sinds jaren een bescheiden winst.

Nieuwe organisatie

Natuurmonumenten bouwde in 2012 gemotiveerd verder aan een nieuwe organisatie. ‘Het Nieuwe Natuurmonumenten’ wil onafhankelijker van de overheid opereren, spreekbuis en beweging zijn van mensen met hart voor de natuur, opkomen voor alle natuur in Nederland en met ondernemerschap zelf meer geld verdienen.

Nieuw Meerjarenplan en nieuwe Natuurvisie

Natuurmonumenten presenteerde het Meerjarenplan 2013-2018, waarin de nieuwe ambities zijn uitgewerkt in duidelijk omschreven en meetbare doelen. Verder zag een nieuwe Natuurvisie het licht. 

Hoopgevend regeerakkoord

Hoopgevend was de toonzetting in het nieuwe regeerakkoord. Daarin wordt de natuur niet langer gezien als sta-in-de-weg, maar als sector die een bijdrage levert aan economisch herstel. 

45 miljoen voor Marker Wadden

In een onzekere tijd ontstond een uniek plan dat winst oplevert voor de natuur, voor recreatie en voor de economie: de Marker Wadden. Met steun van de Nationale Postcode Loterij en twee ministeries is al 45 miljoen euro beschikbaar voor natuureilanden in het Markermeer.